Taurus

Fødte leder, OX folk skape tillit i folket i sine omgivelser. Dem er konservative, metodisk og god med hendene. Men de kan være sjåvinistisk og krevende. I virkeligheten er, styrken av en Taurus gjenspeiles i deres utrolig vilje, målbevissthet og forsvar for det de tror. Selv om de nyte deres private liv, og å gjøre ting selv Taurus sterk pliktoppfyllende og pålitelig. Domstolen skaper sterke bånd til sine hjem og familie, og selv om de ikke er det mest romantiske av dyrene, slik at Tyren er hengivne, trofaste samarbeidspartnere og elskere.

Anerkjennelser
Ærlig, lojal, populære, ærlig, trofast, pålitelig

sta, utålmodig, uforanderlig, sneversynte, sta

Følgende yrker er best egnet for Taurus:
¤ PAINTER
¤ MECHANIC
¤ ARCHITECT
¤ FARMERS
¤ offiser
¤ BANKER
¤ REALTOR
¤ arkeolog
¤ MANAGER
¤ ENGINEER

Ingen Tyren er redd for hardt arbeid. Noen nevneverdige okser er:
Napoleon, Vincent Van Gogh, Walt Disney og Richard Nixon.