Oxen

Födda ledare, inspirerar och inger Oxmänniskor förtroende hos personer i sin omgivning. De är konservativa, metodiska och bra med sina händer. Men de kan ibland vara chauvinistiska och krävande. Faktum är att styrkan hos en Oxe visar sig i deras otroliga beslutsamhet, envishet och försvar för vad de tror på. Trots att de njuter av sina privata liv och att göra saker själva är Oxen stark plikttrogen och pålitlig. De skapar starka band med sitt hem och familj och trots att de inte är det mest romantiska av djuren så är Oxen en hängiven, trogen partner och älskare.

Karaktärsdrag
Positiva:
Ärlig, lojal, populär, uppriktig, orubblig, tillförlitlig
Negativa:
envis, otålig, oföränderlig, trångsynt, tjurig

Följande yrken som passar bäst för Oxen:
¤ MÅLARE
¤ BILMEKANIKER
¤ ARKITEKT
¤ JORDBRUKARE
¤ ARMÉOFFICER
¤ BANKIR
¤ FASTIGHETSMÄKLARE
¤ ARKEOLOG
¤ MANAGER
¤ INGENJÖR

Ingen Oxe är rädd för hårt arbete. Några anmärkningsvärda Oxar är:
Napoleon, Vincent Van Gogh, Walt Disney och Richard Nixon.