Tarotkungen!

Ring sveriges professionella spådamer.
Åldersgränsen på alla linjer är 18 år.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144

Medial vägledning - Öppet dygnet runt för en personlig läggning med tarotkort
Tarot per telefon - Öppet dygnet runt för en personlig läggning med tarotkort