Horoskop

Historia

Astrologi är en av de äldsta filosofierna som fortfarande existerar i denna värld. Några estimerar att den är mer än 3000 år gammal men nyligen gjorda studier av lite mer esoteriska tro placerar den ännu längre tillbaka till det dunkla förflutna av mänsklig historia. Under antiken, och fram tills idag, har astrologi använts för att förutspå vad som händer med länder, resultatet av krig, ekonomiska trender och mycket mer om personliga kurs genom olika aktioner.

Runt om i världen vet bönder att, för de flesta grödor, du planterar under våren och skördar under hösten. Men i vissa regioner är det inte så stor skillnad mellan de olika säsongerna. Eftersom olika konstellationer är synliga vid olika tider på året kan dem använda sig av konstellationerna för att veta vilken månad det är. Till exempel, Skorpionen är endast synlig på den norra hemisfärens kvällshimmel under sommaren. Vissa historiker misstänker att många av myterna som associeras med konstellationerna hittade på av bönderna för att komma ihåg dem. När de såg vissa konstellationer visste de att det var dags att börja plantera eller skörda. Under tidens lopp blev detta beroende av himlen en stor del hos många kulturer. Många nomad stammar följer natthimlen för att flytta från en plats till en annan.

Horoskop och astrologi började med antikens Grekland, för ungefär 1000 år sedan. De utvecklade tron att Solens och andra planeters positioner hade inverkan på en persons liv och vilka framtida händelser de skulle stöta på.

Ordet "astrologi" är ett Grekiskt ord och betyder "Vetenskapen om Stjärnorna". Astrologi användes av Chaldeaner som levde i Babylon så tidigt som 3000 f.Kr. Det kinesiska folket i asien blev senare intresserade och började utöva astrologi. Det sägs att dessa folk först märkte hur Solens position påverkade säsongerna samt planterings cyklerna i deras jordbruksarbete.

Mer Modern tid

Sen, någon gång under åren 500 f.Kr., använde sig filosofen Plato av Astrologi och studerade det närmare. Detta höll astrologin vid liv och den fortsatte att spridas genom tiderna. Med däremot blev det en nedgång när Galileo Galilei var den första astronomen som använde ett teleskop under 1500-talet. Men allt efter tiden gock fick astronomin återigen ett uppsving av popularitet när den blomstrade i Egypten runt året 300 f.Kr. Sen under medeltiden gömdes utövandet av astrologi då den Kristna kyrkan blev dominerande rösten av den nya världen. Det var inte förrän 1600-talet som en astrolog vid namn William Lilly döpte om astrologi till "Kristen Astrologi" för att undvika kyrkans vrede och för att göra den mer acceptabel. Detta var avgörande för att popularisera dagens astrologi och horoskop.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144