• Kristaller

Kristaller

Kristaller är inte bara en snygg dekoration utan de har också använts genom historien för att tjäna många olika syften.

När man läser gamla myter, sägs det att gudarna placerade kristaller på sina bröstplåtar.
Präster i flera olika samhällen och brödrarskap har betraktats att besitta förmågan att kunna återkalla forntidens visdom. För ritualer där man ber om råd använde sig dessa präster av olika sorters orakel för att hitta svaren de var ute efter. För att kunna kanalisera energin för att få råden hade prästerna på sig amuletter och andra saker som var dekorerade med diverse kristaller.
Detta kan man se genom hela den mänskliga historien, t.e.x. med exemplet av Urim och Thummim stenar som användes av Hebreiska överpräster.

Atlantis

Hos Atlantierna användes kristallerna av många olika anledningar. En av de viktigaste användningsområdena för kristallerna var till för helande. Bland andra användningsområden hjälpte kristallerna till med kommunikation, att kontrollera vädret och för att samla information.

Antiken

Antika civilisationer var galna i kristaller. Tibetanerna använde dem för att skapa ljus.
Maya indianerna syftade på att kristallerna var en uppenbarelsesten. Denna sten användes när de skapade några av sina avgudastatyer.
I Peru märkte man att kristaller skulle spela en stor roll inom sin kultur. När Inkariket invaderades och kungen dödats var det prästerna och drottningen som fann tröst i Solens tempel. De åkallade de makter som var till hjälp i denna fråga och vände sig mot en svartfärgad spegel som var placerad i mitten av templet. De trodde att kristallerna i spegeln besatt energi som kunde hjälpa dem att hitta svaren de sökte.

Egenskaper

Vi vet att kristaller, när man tittar på den lägsta formen av deras funktion, kan producera en mängd olika resultat. De kan lagra ljus samt frige energi. När det kommer till krafter så kan de konvertera solljus till elektricitet. De är också kända för att kunna lagra information, t.ex. olika mönster av vibrationer. Signaler som fångas genom ljus och månljus är kända för att ha passerat genom kristaller, som senare kan studeras ett vid annat tillfälle. Forskare har spenderat många år på att finslipa sina kunskaper när det gäller framtiden, för att lagra olika typer av information i kristaller.

Emotionell energi

Synska och andra människor som letar efter emotionella energier har använt kristaller för sin egna personliga kunskapsutökning och upplysning. En kristall kan också användas till att fånga livskraften eller vibrationsmönster från en person som är nära döden. Några har vänt sig till diamanter, kristaller och andra ädla stenar för att utforska emotionella energier från det fördolda. Då dessa objekt går från person till person kan olika utmätningar hittas.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144