• Runor

Runor

Ursprung
Man tror att runorna har sitt ursprung i de norra delarna av Europa, någon gång under paleolitiska perioden. Detta är dock något som debatterats om och om igen med tanke på att man inte har några specifika bevis på var det exakt det startade, eller varför man började använda sig av runor.
Skulle man fråga 6 olika forskare skulle man säkert få 6 olika svar. Någon skulle hävda att det var vikingarna som började med det, andra säger att det var druiderna.
En av de äldsta runorna kommer från tyska stammar i centrala och östra Europa fast dessa tidiga runor visar att det inte var meningen till ett talspråk utan endast som ett skriftspråk.

Betydelse
Runor är en uppsättning av 24 forntida alfabetiska symboler, som till synes inte är mycket mer annorlunda än de vi använder idag
I de forntida nordiska stammarna var dessa bokstäver mer än bara enkla fonetiska representationer – utan var och en hade en uppsättning av djupa mystiska betydelser, betydelser som skulle göra symbolerna i sig, så fort de användes, till magiska saker. Det finns en uppenbar koppling mellan makten i åtanke och andra magiska egenskaper som representeras av den symbolik som finns inom varje symbolisk bokstav.

Användning
Som en metod för spådomskonst, eller intuitiv blick, användes en uppsättning runor på ungefär samma sätt som man använder tarotkort – varje runa har flera betydelser beroende på var de lägger sig i kärlet, om de är uppvända eller upp och ner (”merkstave”). Innebörden varierar också till stor del på personliga tolkningar.
Detta är varför många hävdar att spådom med runor inte alls är mystisk, det är bara ett sätt att forma någons undermedvetna förståelse av sin situation till något dem kan vara medvetna om och analysera.

Oavsett vad så finns det även många som upptäckt att använda sig av runor är ett mycket bra sätt att få en inblick i sitt liv, för att bättre förstå problem och hitta lösningar.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144