• Astrologi

Astrologi

Historik om den äldsta vetenskapen känd för mänskligheten

Ibland är den kuslig i sin riktighet, andra gånger träffar den en bra bit från målet. Horoskop är nästan alltid bra underhållning. Men astrologi är bra mycket mer komplicerad än ett dagligt horoskop och det är inte endast för skojs skull. I motsats till sitt populära men felaktiga rykte som ett New Age ämne är astrologi egentligen en gammal vetenskap som föregick både astronomi och psykologi. Studerad och använd i hela världen under tusentals år är astrologi att studera samspelet mellan stjärnorna och planeterna, som bygger på komplicerade matematiska cykler.

De tidigaste kända astrologiska uppgifterna dateras tillbaka till Babylon, 1645 f.kr. och det tidigaste horoskopet till 410 f.kr. Astrologins ursprung kan också spåras till flera andra platser och kulturer, däribland Egypten, som utvecklade avancerade tidsangivelser och kalendervetenskap, Grekland, där Ptolemy skrivit inflytelserika astrologiska och astronomiska texter, och Rom, där många av de mest lärda männen, inklusive två kejsare, var astrologer som skrev lagar och gav medborgare råd baserade på stjärnorna.

Under renässansen, då läskunnigheten blivit mer utbredd, började almanackor med astrologiska uppgifter publiceras för offentligheten. Flera anmärkningsvärda personligheter under eran, däribland Galileo och Copernicus, var båda praktiserande astrologer och grundarna av den moderna vetenskapliga rörelsen. Trots det till synes enkla förhållandet mellan astrologi och vetenskap började dock astrologi förlora trovärdighet när otaliga förutsägelser om den stora föreningen under 1524 misslyckats med att "gå i uppfyllelse".

Medan den vetenskapliga revolutionen välde fram och astronomin fick mer respekt, föll astrologin och andra konstämnen i skymundan. Många individer praktiserade fortfarande konsten, och astrologi hade några små återupplivanden i England på 1700- och 1800-talen. Men det var inte förrän Prinsessan Margaretas födelse år 1930 som astrologin återigen blev populär. Det året tryckte London Sunday Express en astrologisk profil av prinsessan för att fira hennes födelse och så började den moderna tidningens horoskopkolumn.

På 1950-talet använde de franska astrologerna Michel och Françoise Gauquelin sofistikerade statistiska undersökningar för att koppla ihop planeternas positioner med den mänskliga naturen. Andra, såsom Dane Rudhyar, har expanderat studierna av humanistisk astrologi.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144