• Element

Element

Bakgrund

Den grekiska filosofen Empedocles, en infödd Sicilianare på 500-talet f.kr., introducerar en teori som kommer accepteras i Europa fram till 1800-talet. Han påstod att all materia är uppbyggt av, i olika proportioner, av fyra elementära ämnen – jord, luft, eld och vatten.

Relationerna mellan Elementen

Relationen mellan Krafterna och Elementen representeras i en välkänd Elemental Ruta eller Rutan av Oppositionen (Det är vanligast att placera Elementen i hörnorna och Krafterna mellan dem men det är bättre att placera Krafterna i hörnen med tanke på att de är absoluta och Elementen mellan dem med tanke på att de är blandningar av Krafterna). Rutan visar att Jord är Torr och Kall, Vatten är Kall och Fuktig, Luft är Fuktig och Varm, Eld är Varm och Torr.

Aristoteles fortsätter att förklara att i varje Element är en Kraft dominerande. Just därför är Jord övervägande Torr, Vatten är övervägande Kall, Luft är övervägande Fuktig och Eld är övervägande Varm. Den dominerande Kraften är den som ligger motsols från Elementet i Rutan av Oppositionen. Den vertikala axeln representerar de aktiva Kvalitéerna (Varm, Kall), den horisontala representerar det passiva (Fuktig, Torr). De övre Elementen (Luft, Eld) är aktiva, lätta och uppstigande, de nedre (Vatten, Jord) är passiva, tunga och nedåt stigande. Elementen till höger är rena, extrema och helt lätta (Eld) eller tunga (Jord); de till vänster är blandade, mellanliggande och relativt lätta (Luft) eller tunga (Vatten). De absoluta Elementen visar enkelriktad rörelse (uppstigande Eld, nedåt stigande Jord), medan de relativa Elementen (Luft, Vatten) kan också expandera horisontalt. Den Organsika Cykeln (säsongs cykeln) går medsols rund rutan.

Till skillnad från kemiska element kan de spirituella Elementen förvandlas till varandra men endast enligt lagarna som upptäcktes av Aristoteles. Att förstå dessa lagar är en för-nödvändighet för att kunna förvandla och kombinera dem i sina olika manifestationer. I korthet, ett Element kan endast förvandlas direkt till andra om dom delar på samma Kvalité (och är på så sätt bredvid, inte mitt emot, på den Elementala Rutan). Exempelvis, Vatten förvandlas till Luft när Vattnet möts av en stor kvantitet av Luft, eftersom Vattnets Kallhet ”övermannas” av Luftens Värme; den gemensamma Fukt kvalité bibehålls genom omvandlingen. Denna process kan vridas tillbaka, då Luft kan förvandlas tillbaka till Vatten genom att möta den med tillräcklig av Vatten.

Direkt förvandling mellan motsatta Element är omöjligt. Vatten kan alltså inte förvandlas direkt till Eld eftersom dom inte har en gemensam Kvalité som ger en kontinuitet i processen men Vattnet kan indirekt förvandlas genom att först bli Luft eller Jord. Detta uppstår när Vattnet möts av en stor kvantitet Eld. Vi kan röra oss runt Rutan men inte tvärsöver.

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144