• Kanalisering

Kanalisering

Kanalisering har alltid var en del av den mänskliga förbindelsen till högre frekvenser av tankar, då vi upplever flera dimensioner.
Kanalisering är mottagandet av tankar från andevärlden med avsikten att kommunicera med andar och änglar. Personen som tar emot och ger vidare informationen kallas medium. Vissa medium går in i full trans och på sätt tillåter anden att ta över kontrollen över sin kropp, vilket tillåter anden att tala direkt genom mediumet.

Andra medium använder sig av ett meditativt skick för att få kontakt med andarna. Vissa använder sig av automatiskt skrivande vilket är en process där det till synes ser ut som om handen rörs av sig själv när den skriver ord. Andra använder en viss form av telepati och får tankar från andarna rakt in i sitt sinne. Genom att känna vilka tankar som är deras egna och vilka som är andarnas lär de sig att urskilja och kan föra vidare informationen dem fått. Under denna forma av telepati förenar de flesta medium sin egna aura (energi fält) med anden aura och kan på så sätt skapa en bra mental kontakt. Oftast kan mer än bara tankar överföras utan också bilder och t.o.m. känslor.
Det finns de medium som hör röster som andra inte kan höra, det är osäkert om detta är något fysiskt fenomen eller en form av telepati.

Medan det finns ett antal begåvade och äkta kanaliserare med en bra koppling till andevärlden så finns det vissa som faktiskt inte är kopplade till väsendet dom påstår sig kanalisera, istället har de blivit lurade av lägre stående stjärnvarelser som låtsas vara en ängel eller annat högre väsen. Meddelanden från sådana väsen kan identifieras genom att observera vad de marknadsför: Om det är egot (ger ofta mottagare meddelanden som får dem att vara stolta), så är meddelandet mest troligt att komma från ett lägre rike och borde behandlas med största försiktighet. Om meddelandet istället ger en djupare förståelse, förlåtelse och kärlek är det troligt att detta kommer från de högre rikena.

Man måste tänka på att ett stort antal som påstår sig vara medium är bedragare som ibland använder sig av teknologi eller bondfångarknep för att övertyga sin publik om sina krafter, vilket har förstört kanaliseringens rykte.

Kanalisering går långt tillbaka i människans historia då shamaner har använt någon form av kanalisering under flera årtusenden men det var inte förrän i mitten på 1800-talet som det blev populärt. De mest kända medium är Edgar Cayce (1877-1945), Aleister Crowley (1875-1947), Jane Roberts (1929-1984) och Allan Kardec (1804-1869) som myntade termen "spiritism".

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144