• Tarot

Tarot

TAROT HISTORIK

Trots att forskare har försökt under flera år att hitta det riktiga ursprunget för Tarot är dom fortfarande osäkra på vem som skapade den första kortleken. Vissa tror att dem användes så tidigt som 1300-talet i Italien.

Under 1700-talet och det tidiga 1800-talet skapade Eliphas Levi, en Katolsk präst, författare och lärare, baserna för de mest populära Tarot korten som fortfarande används idag. Fast Levi föddes och tränades för det Katolska Prästerskapet studerande han även många andra religioner och ämnen också. Han studerade judendomen, hinduismen, Polska och Masoniska religioner och Kabbalism. Levi studerade också astronomi, astrologi och det metafysiska. När han skapade den första Tarot leken införlivade han sin kunskap om religioner, elementen i naturen (eld, vatten, jord, luft/vind) och vad som ansågs vara kraftfulla astrologiska evenemang och symboler (varav de flesta fortfarande är populära idag). Det finns t.o.m. referenser till olika skrifter från Bibeln som visas på vissa kort. Levi hävdade att han skapade korten som ett verktyg för att hjälpa hans studenter i konsten om andlig upplysning, självförbättring och självmedvetenhet.

Det var inte förrän i slutet på 1800-talet som A.E. Waite insåg att korten kunde användas till att förutse möjliga framtida händelser. Waite skapade Rider-Waite leken som var baserad på Eliphas Levis och gav ut korten 1896. Rider-Waite kortleken är den mest använda versionen som just nu finns.

Tarot introducerades inom det Västerländska kulturen under tidigt 1900-tal och var extremt populär under Första Världskriget.

Under 1990-talet öppnar fler människor upp sig för idén om Tarot läsare, astrologer och medium fast det fortfarande de som tror att korten är onda, eller innehar någon form av ond kraft. Detta är helt enkelt inte alls sant. Korten besitter inte några mystiska krafter och dom kan heller inte skada någon om dom läses med rätt perspektiv. Tarot korten reflekterar tankar och agerande i vårt undermedvetna och medvetna sinne. "Mind over matter" (sinne över materia) för att använda termen lite löst. De kan och ska endast användas för positiva ändamål. Som med allting annat, om det används med negativ eller ondsint avsikt kommer det endast att komma tillbaka till åberopat det.

Tarot används på bäst genom att lära sig om sig själv och om ens reaktioner till livets till synes oändliga kamper, att utöka sin självmedvetenhet och möjligtvis skaffa sig en ny utgångspunkt av själva livet. Dem kan hjälpa till att klargöra det förflutna, att förstå varför händelserna ägde rum och möjligtvis ge viss insikt om hur man ska göra för att undvika att göra samma misstag igen eller t.o.m. hur man ska göra för att det bra händelserna ska upprepa sig själva igen. Korten kan också förutse möjliga framtida händelser. Ibland kan det räcka med att veta i förtid att en viss händelse ska äga rum så man kan ändra personens väg och framtida resultat.

Det var inte mening att Tarot korten skulle vara fruktade eller onda; men det är den mänskliga naturen att vara rädd för det okända och oförklarliga. Idag har tarot läsare gjort sig tillgängliga nästan överallt i t.ex. USA och likaså andra länder och dem hjälper miljoner människor varje dag att hantera livets osäkerhet. Vem är vi att som kan avfärda något som gynnar massor med människor varje dag?

För de som tror att tarot är ont och att alla som erkänner dess existens kommer att brinna i helvetet: Nästan alla religioner påstår på ett eller annat sätt att om du inte tror på Gud kommer du att bli avvisad på din domedag (du kommer till helvetet). Är det ingen som stannar upp och tänker att vi alla kommer komma till helvetet i någon annans ögon?

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144