• Magi

Magi

Bakgrund

Historien om magi är lika gammal som vår historia. Det första rapporterade beviset på magi dateras tillbaka till 2600-talet f.kr., då man upptäckte hieroglyfer i en egyptisk grav som man tror visar muggar och bollar. Dock är det många experter som ifrågasatt detta påstående och istället säger att det kanske endast är ett spel.

Man har dessutom hittat Westcar Papyrusrullen som är skriven för nästan 4000 år sedan. I rullen står det en historia om en trollkarl som utförde trollkonster flera århundraden tidigare.
Nästan varje samhälle har någon form av magi och vissa säger att magi är den mest universella av scenkonster, med tanke på att man kan lätt översätta det från en kultur till nästa.
Före år 1750 genomfördes magi utomhus på marknadsplatser och i gathörn. Trollkarlarna hade inga egna scener att stå på. Deras föreställningar var begränsade till vad de kunde bära med sig, eller vad deras åskådare hade till hands.
Under årens lopp har även magi ofta förväxlats med religion och en del antika magiker använde sin magi till att lura människor till att ändra sin religiösa övertygelse. Det finns även vissa som säger att Jesus själv var en gammal magiker.
Nuförtiden kan man fortfarande underhållas av magi på diverse TV-program och live-föreställningar.

Tidig magi runt om i världen

Egypten

För nästan 5000 år sedan klev trollkonsten in på scenen hos den egyptiska kungen Cheops. En magiker vid namn Dedi högg av och återställde huvuden på gäss, pelikaner och oxar.

Rom/Grekland

I Rom och Grekland utfördes trick på gatorna av dåtidens trollkarlar. En man skrev i antikens Grekland att han såg en man ställa upp tre koppar på ett bord. Magikern placerade sen en liten sten under var och en av kopparna för att sen visa att alla stenarna låg under en kopp och sedan i hans mun.

Indien

För 600 år sen i Indien kommer en skröna som säger att en gatumagiker gjorde "Indiska reptricket" där ett rep ställer ett rep rakt upp i luften varpå en pojke klättrar upp och försvinner. Pojken skriker massa glåpord och magikern tar ett svärd och följer efter uppför repet och försvinner. Man hör massa skrik och en massa kroppsdelar kommer flygande. Magikern kommer sen ner, samlar upp alla delarna och lägger dom i en korg, skakar korgen och upp stiger pojken, helt oskadd. Denna trollkonst är dock helt omöjlig att genomföra och är troligtvis en skröna som gått från person till person.

Europa

I Europa var det en del trollkarlar som arbetade för kungahusen men de flesta hittade man på marknader och gator.
Fast illusionerna var populära anklagade personer ibland trollkarlarna för häxor. För att enklare kunna se "häxorna" skrev Reginald Scot år 1584 boken "The discovery of Witchcraft". I boken avslöjar han hur trollkarlarna gjorde några av de mer vanliga trollkonsterna för att visa att det var naturliga metoder, och inte "häxkrafter".

Kontakt: Tarotkungen Box 189 70143 Örebro
Kundtjänst tel: 0775-700 144