• Jord

Jord

De Kalla och Torra Krafterna

Vi har sett att Jord är Torr och Kall med dominerande Torrhet därför kommer jag att börja med en mer detaljerad förklaring på Jordens Krafter (Det kommer bli synbart att de har en mycket bredare mening än vad namnen ”torr” och ”kall” betyder).

Aristoteles förklarar att den Torra kraften ger saker sin form, sin rigida struktur. Således kan vi identifiera den Torra kraften med form och säga att den är formande, bestämmande och solid. I ett psykologiskt sammanhang associeras Torrhet med envishet, mening, beroende, praktisk och auktoritär. På grund av sin stelhet är Torr Kraften oemottaglig, oflexibel, manipulativ, befallande, argumenterande, dominerande, strikt och tenderar att sätta sig emot vissa förhållanden. Rent generellt är Torrhet konkret och mark fast.

Den Varma kraften, enligt Aristoteles, separerar saker (t.ex. genom vaporisering eller destillering) och därför har dess motsats, den Kalla kraften effekten att kunna förena dom. I huvudsak är Kallhet blandande, sammanförande, syntetisk och relaterande; i ett psykologiskt sammanhang är den älskande, icke diskriminerande, obeslutsam, oförsiktig, vårdande, sympatetisk, kooperativ och kreativ. Ytterligare, där den Varma kraften expanderar så är den Kalla kraften ihop dragande, absorberande och inåt vänd; psykologiskt associerad med koncentration och tysthet. På grund av sin tendens att gå samman är Kallhet stabil, fast och varaktig.

Andemeningen om Jord

Nu kan vi tillämpa vår förståelse om here Krafterna till elementet Jord. De Kalla och Torra krafterna representerar en passiv blandning och rigid struktur, så Jord är en passiv form utnyttjare (som en form där man pressar lera eller vax hälls); vi kan kalla den strukturerande. Just därför är Jord roten till struktur (oflexibel syntes), materialisering (stabil syntes), det fysiska världen, kristalliserad energi och den psykologiska kvalitén av realism och pragmatism.
Jord är i huvudsak trög materia (p.g.a Torrhetens dominans); den är primärt fast, till skillnad från alla andra Element som har någon form av rörelse. Således stämmer det överens med den materialistiska kroppen av levande saker som måste animeras av de andra Elementen för att kunna leva. Dessutom är elementet Jord associerat med tiden mellan Hösten (på toppen av Torrheten) till Vintersolståndet (toppen av Kallheten), t.ex. vår höst, som primärt är Torr (den dominerande kvalitén hos Jord). Föregående analyser visar att Jord bäst beskrivs som kall, torr som fnöske eller hårt som sten framför fuktig, varm lersand (den senare bilden är mer passande i blandningen mellan Vatten och Jord).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Jord homepage den spirituella princip av stabil men flexibel syntes, den passiva belastningen av form och grunden för fysiskt varande. Elementet associeras med Hera som är beskyddaren för den stabila grunden för fertilitet och med Jord Gudinnorna Demeter och Gaia.