Ormen

Ormar är rika på visdom och charm, de är romantiska och djupa tänkare. Deras intuition vägleder dem starkt. Ormar brukar ofta göra saker i sin egen takt och när tidpunkten är rätt, gör de sig av med sitt skinn och påbörjar något helt nytt. Det är skälet till varför folk undviker Ormar - de kan inte hantera sin misstro och hemlighetsmakeri. Även om de är sociala ibland har de en stark önskan att vara ifred. Ormar är faktiskt subtila arbetare - omärklig manövrering och manipulering tills de är i en position att få det de vill ha. De lockas till eleganta och raffinerade partners men är mycket avundsjuka och possessiva när de är involverade i en relation.

Karaktärsdrag:
Positiva:
insiktsfull, smart, diskret, vis, medkänsla, subtil

Negativa:
stolt, hanteringsutrustning, skadliga, possessiv, fåfäng

Följande yrken som passar bäst för Ormar:
¤ TEKNOLOG
¤ MÅLARE
¤ FILOSOF
¤ ANDLIG LEDARE
¤ SOCIOLOG
¤ TROLLKARL
¤ PSYKOLOG
¤ MYSTIKER
¤ GULDSMED
¤ UTREDARE

Några anmärkningsvärda Ormar på dessa områden är:
Darwin, Edgar Allen Poe, Abraham Lincoln, Grace Kelly, John F. Kennedy och Martin Luther King, Jr.