Grisen

Grisarna är lysande kompanjoner, intellektuella med ett mycket starkt behov av att sätta upp svåra mål och genomföra dem. De är uppriktiga, toleranta och ärliga. Genom att förvänta sig det samma av andra är de otroligt naiva och blir ibland utnyttjade. Oavsett detta håller de sällan ett agg. Grisarna är ovanligt roliga och gladlynta och kommer att förbise andra människors brister för att skapa social harmoni. De älskar sina hem, men spenderar merparten av sin tid och energi tillfredsställa sig med det bästa av allt - de längtar i hemlighet efter ett liv i lyx. Deras orubbliga, tålmodiga natur gör dem till bra, vänskapliga organisatörer men även Grisar har en gräns och deras ilska är något att skåda! När det kommer till kärlek är de sanna romantiker som spenderar pengar hela vägen fram.

Karaktärsdrag:
Positiva:
uppriktiga, flitiga, äkta, tjänstvilliga, generösa, vänliga

Negativa:
materialistiska, tjurskalliga, lättlurade, naiva, lata, ytliga

Följande yrken som passar bäst Grisar bäst:
¤ LÄRARE
¤ DESIGNER
¤ ARTIST
¤ SKÅDESPELARE
¤ UNDERHÅLLARE
¤ TANDLÄKARE; STUDENT
¤ SLAKTARE
¤ JORDBRUKARE
¤ LÄKARE

Några anmärkningsvärda Grisar i dessa områden är:
Fred Astaire, Arnold Schwarzenegger, Tennesee Williams och Ernest Hemmingway.