Tvillingarna

I den grekiska mytologin var Leda fru till Tyndareus, kungen av Sparta. Zeus, som kom till henne som en svan, förförde henne och var fadern till en eller flera av hennes barn. Det finns många variationer på legenden. I en version kläcktes Ledas dotter, Helena av Troja, från ett ägg. I en annan version bar Leda på två ägg, från vilka Helena och Clytemnestra och Castor och Pollux kom. Helena och Pollux anses vanligtvis att vara Zeus barn medan Clytemnestra och Castor kom från Tyndareus.
Castor och Pollux (eller Polydeuces) kallades Dioscuri, eller Zeus söner därför att Zeus, i form av en svan, avlade dem genom Leda. De förknippas väldigt nära med staden Sparta, Castor som en välkänd hästkarl och Pollux som en boxare. De seglade med Argonauterna, deltog i den Kaledoniska vildsvinsjakten och hjälpte senare åt att rädda sin syster Helena av Troja, som hade kidnappats av Thesus och Pirithous.
Slutligen, i en strid med Idas och Lynceus, vars blivande brudar hade kidnappats av Castor och Pollux, dödades Lynceus av Pollux medan Idas dödade Castor som i sin tur dödades av en blixt från Zeus. Pollux, som var odödlig, tilläts att dela sin odödlighet med Castor vilket möjliggjorde att de kunde spendera varannan dag i himlen och varannan dag i underjorden. Pollux som Morgonstjärnan och Castor som Kvällsstjärnan. En annan version säger att Zeus satte båda i himlen som konstellationen Tvillingarna.

Tvillingarna var högaktade av romarna. De legendariska tvillingarna av Rom, Romulus och Remus, sägs vara orsaken bakom Roms skapande som stad och imperium.