Månen

Härskaren över Känslorna

Med tanke på att Månen är den närmaste "planeten" till jorden rör sig denna satellit bokstavligt talat i ilfart runt Zodiaken och slutför sitt kretslopp på mindre än en månad. Den berör oss dessutom djupare än andra planeter.

Som härskare över tidvattnet är det passande att Månen borde vara härskaren över våra känslor. Lugna vatten går djupt? Att göra vågor? Känslorna Väller ut? Ja, våra känslor har länge blivit beskrivna i vatten termer: Vätskor, vid vissa tidpunkter, piskas upp inifrån. Humörsvängningar, instinkter, hur vi känner om vissa saker och hur våra känslor påverkar andra, influeras av Månen. Medan Solen ger oss vår anda, är det Månen som ger oss vår själ.

Månen är gudinna-lik eftersom den symboliserar modern och relationen mellan kvinnan och barnet. Denna planet (även känd som en ljuskälla) talar till kvinnan i dennes liv och deras roll som vårdare. Fertilitet, graviditet och barnafödsel är också styrda av Månen. Vi ser Månen utge sitt silvriga glöd från våra tidigaste ögonblick när vi blev strykta och smekta av vår moder och kände hennes lena beröring.

Våra känslor visar sig genom vår existens och lägger tonen för vårt vardagliga liv. Månen är en del av denna oavbrutna följd som i ena stunden gör oss vitala och i nästa bräckliga. Vi är upp och ner, elaka eller snälla och kan skratta vilt eller gråta när vi vill. Genom Månens energi strävar vi efter att förena dessa olika känslor för att kunna göra oss själv fullständiga och ett med världen. Månen hjälper oss också att se det vi vill och att använda vårt minne och förflutna som en del av denna process.

Månen spenderar uppskattningsvis 2 ½ dagar i varje tecken och det tar 28 dagar att segla runt Zodik. Den är feminin energi och den härskar över Kräftan och det Fjärde Huset.