Uranus

Planeten av Uppror

Planeten Uranus upptäcktes inte förrän 1781. Som en av de yttersta planeterna rör den sig ganska långsamt genom Zodiak. Resultatet är att dess effekt känns mer generellt än individuellt.

Uranus har med sig ett nytt sätt att se på saker och ting och dess närmande möts bäst med en utvidgad medvetenhet. Originalitet, uppfinningar, datorer, det senaste inom teknologi och framtida evenemang är alla styrda av denna planet. Uranus ser inte varför vi behöver "status quo" utan föredrar istället att bryta traditioner och att skapa en ny form. Medan byggstenarna (vetenskap, elektricitet) är säkra här vill denna planet hellre fokusera sin blick på en ny världsordning. För detta ändamål kommer uppror, revolution, diktatorer, en autonom stat och fri vilja att falla under beskyddet av denna planet.
Ingen kan någonsin karakterisera Uranus som subtil. Detta är planeten som lockar fram oberäkneliga och bisarra beteenden och bysantinska planer. Ett bohemsk, utopiskt samhälle är mer i Uranus smak och även så humanitära ideal. Frihet och kreativitet är viktiga för denna planet; Astrologi är också inom dess ramar. Slutligen, i linje med dess plötsliga, ibland våldsamma och ofta oväntade sätt styr Uranus över jordbävningar och andra naturkatastrofer.

Det tar Uranus 84 år att slutföra sin resa runt Zodiak. Det är en androgynsk energi och styr över Vattumannen och det Elfte Huset. Uranus anses vara den högre oktaven av Merkurius och den första av de upphöjda Planeterna.