Saturnus

Planeten av Karma

Saturnus gör inte saker och ting enkla. Det är rollen för uppdragsmästaren i Zodiak. Saturnus befaller oss till att börja jobba och jobba hårt. Disciplin och ansvar är viktigt för denna planet, fast om vi är angelägna att erövra världen så är det också okej.

Mycket som Fader Tid, bönfaller oss Saturnus att ta en titt på klockan (dess räffla är trots allt skäran hos Chronos, Guden över Tid). Finns det tid för allt vi vill göra eller finns det gränser? Dessa begränsningar är viktiga för Saturnus och vi måste lära oss att sköta om dem. Restriktioner är denna planets domän och så är även all form av disciplin eller försening.
Genom att hålla koll på tidsresan har Saturnus även hand om gammal ålder tillsammans med den lärdom den lär ut. Att lära sig livets lektioner är nyckeln till denna planet, genom att kvarhålla sin roll som lärare. Det Majestätiska som kommer med åldern har även med sig en viss känsla av tradition, sedvanlighet (våra lärda spår av uppförande) och vishet och Saturnus är uppmärksam på dessa karaktärsdrag. Denna planet applåderar för vår uthållighet och det faktum att vi motstått tidens test (ja, tiden tas upp igen). Denna senior status har även med sig ett visst mått av auktoritet och Saturnus härskar även över det.
Struktur, ordentlighet och sättet vi genomför våra affärer är alla styrda av denna "beringade" planet. Sammandragning tyglandet av tillgångar är också viktigt här. Slutligen, Saturnus, återigen i sin roll som lärare, bryr sig om karma och de lektioner som tidiga erfarenhet kan ha med sig.

Det tar mellan 28-30 år för Saturnus att slutföra sin omloppsbana i Zodiak. Det är maskulin energi och härskar över Stenbocken och Vattumannen och det Tionde och Elfte Huset.